Välkommen till vår webb-bokning

×
Information
Sök lediga tider och gör en bokningsförfrågan. Är tiden ledig får ni ett bokningsmeddelande.

Detta gäller nu i våra anläggningar. Utomhus kan alla åldersgrupper boka tider och träna tillsammans, inomhus får endast deltagare födda 2005 senare och träna tillsammans. Om ni gör bokningsförfrågningar ange då hur många samt ålder på de som skall träna. Detta gäller i samtliga inomhus anläggningar gymnastiksalar, sporthallar, ishallar och tennishallen. Detta beslut gäller från 25 januari till 7 februari men kan förlängas. Har ni frågor mejla då webb-bokning@lidingo.se.
(användarnamn och lösenord används bara vid tennisbokningar och av vissa föreningar)

Aktuella taxor och avgifter.

Läs våra ordningsregler innan du gör en förfrågan, tack


0/0