Välkommen till Lidingö stads Föreningsregister

×
Information
Här kan du se kontaktuppgifter till alla föreningar på Lidingö som är med i vårt Föreningsregister. Sök på föreningstyp eller verksamhet.
Som föreningsrepresentant kan ni logga in i vårt system för att enkelt ha koll på föreningens uppgifter och uppdatera vid behov. För nya föreningar klickar ni på "Registrering" i toppmenyn och följer instruktionerna. Saknar din förening inloggningsuppgifter, kontakta webb-bokningen.
Name (link to more info) Type of association Activity Homepage
Lidingö Hembygdsförening Kulturförening Naturvård lidingohembygd.se
Lidingö Hjärt Lung Funktionsnedsatta Chi-gong, Gymnastik
Lidingö Humanistiska Sällskap Kulturförening Humaniora, Kulturarv
Lidingö Islanders Hockey Club Idrottsförening Ishockey svenskalag.se/liding...
Lidingö Jazzklubb Kulturförening Musik jazzklubben.se
Lidingö Jolleseglare Idrottsförening Båtsport, Idrott, Jollesegling ljs.se
Lidingö Ju-Jutsuklubb Idrottsförening Ju-jutsu lidingojujutsu.se
Lidingö Kammarkör Kulturförening Musik lidningokammarkor.se
Lidingö Karate Dojo Idrottsförening Karate inoue.se
Lidingö Kvinnojour Humanitär Humanitär unizonjourer.se/lidi...
Lidingö Modellklubb Idrottsförening Modelllflyg
Lidingö Muf Politisk förening Politik lidingo.muf.se/
Lidingö Närradioförening Övrig förening Media radiolidingo.se
Lidingö Ornitologiska Förening Djur och naturförening Exkursioner lofweb.se
Lidingö Pensionärsbowling Pensionärsförening Bowling
Page 5/10

Kontaktperson föreningar och frågor föreningsregistret: Lena Björk tel. 08-731 49 59

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28