Lidingö SK sektion handboll

Latest update: 11/28/2022
General
Lidingö SK sektion handboll Create contactcard (vcf-file) for Lidingö SK sektion handboll
Address Svalvägen 32 NB, 181 56, Lidingö
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 0709692131
Email information@lskhandboll.nu
Homepage www.lskhandboll.nu
Other information
Founded 1933
Financial year begins (MMDD) 0901
National organisation Sv.Handbollsförbundet
Activity Handboll
Summary Om Lidingö SK Handboll
Lidingö SK Handboll är en breddförening för pojkar och flickor. Vi har en stor ungdomsverksamhet med både pojk- och flicklag från 7-18 år. Vi bedriver "Bollskoj" och handbollskola för de allra yngsta.

På seniornivå representeras föreningen av damernas A-lag som spelar i division 1 och herrarnas A-lag som spelar i division 2.

2023 blir klubben 90 år och har förutom handboll har föreningen också volleyboll och fotboll på programmet.

Vår tanke, "Den röd/blå tråden".

Genom att klubben funnits under många år och har och har haft duktiga och framgångsrika lag, spelare och tränare så finns det en framtagen tanke om hur klubben skall förhålla sig i träning och matchsituationer i olika åldersgrupper.

Den röd/blå tråden är benämningen på denna plan. Materialet utgör underlag för klubbens tränare om hur träning och matchning bör bedrivas och fungerar även som bas i deras arbete på olika nivåer. Den röd/blå tråden är till för att skapa enhetlighet i de olika lagens spel. De faktorer som är tongivande i "tråden" skall tränas och utföras på likartat sätt. Detta hålls aktuellt genom tränardiskussioner mellan alla lagen.

Det är viktigt att spelarna känner igen momenten när de rör sig mellan åldersgrupperna. Tränarna skall följa de riktlinjer som finns i den röd/blå tråden men de har i övrigt en stor individuell frihet i sin uppläggning av träningen. Tränarna i klubben är en nyckel till framgångsrik verksamhet och de arbetar ideellt på sin fritid.

I LSK har vi en strategi för utbildning av tränare och egna spelare:

1) De som arbetar med barnhandboll 7-12 år ska ha genomgått utbildningen "Handboll för barn" -TU1.
2) Från och med B-ungdomsnivå 13-14 år är det ett krav att ha genomgått tTU2-3 .
3) A-ungdomar (15-16 år) skall genomgå förenings-domarutbildning.

Tränarna kan få en betydelsefull roll för ditt barn - låt henne/honom få det!

Barn behöver olika förebilder. Som handbollsförälder får du gärna delta aktivt på något sätt men fråga ditt barns tränare på vilket sätt det lämpar sig bäst. Att komma på matcher och heja är kanske det första och bästa sättet att hjälpa till på. Här kan ju vuxna vara förebilder och stödja barnen i laget. Som förälder kan du ha åsikter positiva och negativa när du anförtror ditt barn under andras ansvar. Om så är fallet kontaktar Du i tur och ordning tränare, ungdomsgruppsansvariga eller lagets kontaktman i styrelsen.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Kontaktperson föreningar och frågor föreningsregistret: Lena Björk tel. 08-731 49 59

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28