Naturskyddsför. i Lidingö

Latest update: 10/3/2022
General
Naturskyddsför. i Lidingö Create contactcard (vcf-file) for Naturskyddsför. i  Lidingö
Christian Gottlieb
Address Källängsvägen 49, 181 44, Lidingö
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 0703 032 914
Email chrgottlieb@icloud.com
Homepage https://lidingo.naturskyddsforeningen.se/
Other information
Founded 1977
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation Svenska Naturskyddsfören.
Activity Naturvård
Summary Lokala miljö- och naturvårdsfrågor, exkursioner
Log in

Log in to see all the details of your association.

Kontaktperson föreningar och frågor föreningsregistret: Lena Björk tel. 08-731 49 59

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28