Sveriges Dövhistoriska Sällskap

Latest update: 11/4/2022
General
Sveriges Dövhistoriska Sällskap Create contactcard (vcf-file) for Sveriges Dövhistoriska Sällskap
c/o Carl Magnus Lindgren
Address Hasselgatan 38, 703 60, Örebro
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 0709-669708
Email tbosson203@hotmail.com
Homepage http://www.sdhs.se
Other information
Founded 1993
Financial year begins (MMDD) 0701
National organisation
Activity Funktionsnedsatta, Kulturarv
Summary Dövhistoriska sällskapen har funnits i många år på flera håll i världen. Sveriges Dövhistoriska Sällskap bildades år 1993 och är ansluten i Sveriges Dövas Riksförbund.

Sveriges Dövhistoriska Sällskap är en ideell och fristående organisation som;

*värnar om dövas historia, som uppmuntrar till forskning och studier på olika nivåer inom det dövhistoriska området.

*verkar för insamling, bevarande och bearbetning av dövhistoriska material såsom bilder och föremål, skriftligt material och muntliga källor med mera som kan belysa levnadsförhållanden för döva i olika sammanhang.

*att sprida kunskap om dövas levnadsförhållanden och samhällets syn på döva i ett historiskt perspektiv

*att följa den dövhistoriska forskningen internationellt och nationellt.

Dövhistoriska sällskapet arrangerar varje år ett seminarium för dess svenska medlemmar där man tar upp det senaste inom forskningen, bjuder in intressanta föreläsare och åker på studieresor till dövhistoriska platser. Sällskapet når ut till många intresserade men har som mål att nå ännu fler. Känner man sina rötter så känner man sig själv. Dövhistoriska sällskapet har en egen hemsida se; www.sdhs.se
Log in

Log in to see all the details of your association.

Kontaktperson föreningar och frågor föreningsregistret: Lena Björk tel. 08-731 49 59

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28