Sveriges Jiddischförbund

Latest update: 5/30/2023
General
Sveriges Jiddischförbund Create contactcard (vcf-file) for Sveriges Jiddischförbund
Address Box 5326, 10247, Stockholm
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile +46768690762
Email info@jiddischforbundet.se
Homepage http://jiddischforbundet.se
Other information
Founded 2008
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Kulturarv
Summary Sveriges Jiddischförbunds verksamhet syftar till att vidmakthålla och utveckla jiddisch liksom den kultur som är språkets ursprung och hemvist. Förbundet är takorganisation för sex föreningar på olika håll i landet. Förbundets mål är att skapa förutsättningar för fortsatt revitalisering av språk och kultur och att sprida kunskap om de jiddischtalande, den jiddischspråkiga kulturen, dess plats i Europas historia samt jiddischens historia i Sverige.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Kontaktperson föreningar och frågor föreningsregistret: Lena Björk tel. 08-731 49 59

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28