Teater Bortom Bron

Latest update: 11/9/2022
General
Teater Bortom Bron Create contactcard (vcf-file) for Teater Bortom Bron
Adrian Nordin
Address Kostervägen 16, 18135, Lidingö
Telefon bostad
Telefon arbete 0707967260
Mobile 0707967260
Email teaterbortombron@gmail.com
Homepage https://www.teaterbortombron.se/
Other information
Founded 2018
Financial year begins (MMDD) 0301
National organisation ej organiserad
Activity Dans, Musik, Teater
Summary Vi är en fri teatergrupp på ca 7 medlemmar, baserad på Lidingö. Den ideella föreningen Teater Bortom Bron grundades år 2017, och hette då Lidingö Fria Teater. Samtliga grundare känner från början varandra genom Sagateatern, också på Lidingö, som är en lokalteater för barn med inriktning på kursverksamhet. Den första föreställningen som vi gjorde hette Jorden Vi Ärvde och spelades i Hästskojarparken sommaren 2017, men repetitionerna skedde huvudsakligen på Sagateatern. Lidingö Fria Teaters första uppsättningar har skett med mer eller mindre nollbudget, men med en mycket högre ambitionsnivå och interna krav på kvalitet och aktualitet. Samtliga föreställningar har varit resultatet av ungefär lika många repetitioner som de stora teatrarnas standard, och skådespelarna är både utbildade och erfarna.
Hösten 2021 bytte Lidingö Fria Teater namn till Teater Bortom Bron.
Vår drivkraft är och har alltid varit att producera högkvalitativ scenkonst för just Lidingö. Vårt syfte är att genom humoristisk scenkonst lyfta komplicerade frågor i denna socioekonomiskt splittrade kommun, där det i nuläget inte finns någon stadig källa till teater, eller scenkonst överhuvudtaget. Den källan vill vi bli. Med fokus primärt på teater, men så småningom även på musik, dans och performance, vill vi skapa den kulturella knytpunkt som Lidingö idag saknar.
Pjäserna vi sätter upp på teatern kommer huvudsakligen vara egenskrivna verk, som skapas med platsen och den tilltänkta publiken i åtanke. Våra målgrupper är både vuxna och barn/ungdomar. Dessa uppsättningar utgör vår kärnverksamhet.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Kontaktperson föreningar och frågor föreningsregistret: Lena Björk tel. 08-731 49 59

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.28